VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Suni Tohumlama Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik

EMBRİYO VE SPERMA ÜRETİM MERKEZLERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik

VETERİNER HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

“Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi Talimatı ve Uygulama Kılavuzu” yayınlanmıştır. Meslektaşlarımıza duyurulur.

6343 Sayili Veteriner Hekimligi Mesleginin Icrasina, Türk Veteriner Hekimleri Birligi ile Odalarinin Tesekkül Tarzina ve Görecegi Islere Dair Kanun

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1691)

Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ

ARICILIK YÖNETMELİĞİ

Dilekçe Örnekleri

HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği

HAYVANLARI KORUMA KANUNU

Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Yeni)

HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ