Bir yapboz düşünün, doğrudan veya dolaylı olarak birbiriyle ilişkili olan binlerce parçası olan. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı ve gıda güvenliği gibi çok önemli dört ana parçası olan bir yapboz. Ancak bu yapbozun en önemli parçası merkezde duran parça.  İşte Veteriner Hekimlik mesleği o yapbozun merkezinde duran parçadır. İnsan sağlığının, hayvan sağlığının, gıda güvenliğinin ve çevre sağlığının birbirleriyle olan bağlantısını sağlar.

Hayvan sağlığının sürdürülebilirliği ve zoonozlarla mücadele Veteriner Hekimlerle sağlanmaktadır. Güvenilir hayvansal gıdanın nihai tüketiciye ulaşması, çiftlikten sofraya kadar olan bütün kritik kontrol noktalarında Veteriner Hekimlerin mücadele etmesiyle sağlanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta şehit edilen meslektaşımız Volkan Lale bu uğurda hayatını kaybetmiştir..

Besin hijyeni, temiz içme suyu sağlanması, vektör kontrolü, barınak hijyeni, artık ve atıkları değerlendirilmesi gibi bir çok konuda görev alarak çevre sağlığının kontrolünde de Veteriner Hekimler mücadele göstermektedir.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan aşılaması için köylere giden meslektaşlarımıza usulsüz işlem yapması için baskı yapan hayvan sahipleri, tüketimine izin vermediği et için fiziki saldırıda bulunan kasaplar, kliniklerimizde kırıp döken bağıran çağıran sözde hayvanseverlerle uğraşmak zorunda kalan yine meslektaşlarımız oluyor.

Bir çok belediyenin en büyük sorunu sokak hayvanları. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz gereken bu canlıların sokaklarda güvenli ve sağlıklı yaşamaları için kısırlaştırılması, parazit mücadelelerinin yapılması ve aşılamalarının yapılması için yine biz veteriner hekimler görevdeyiz. Ancak belediyelerde taşeron kapsamında çalıştırılan ve ak ettikleri ücreti alamayan yine biz veteriner hekimleriz.

Hayvan sağlığının, çevre sağlığının ve güvenli gıdanın sağlanmasıyla insan sağlığına dolaylı olarak fayda sağlanmasının yanında insan sağlığına direkt fayda sağlayan aşıların üretiminde Veteriner Hekimler mücadele vermektedir. Yerli ve milli aşımız Turkovac’ı üreten ekibin başında Veteriner hekim hocamız Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ vardır.

Bu kadar büyük mücadeleler veren meslek grubunun sağlık sınıfında sayılmaması, sağlıkta şiddet yasasında yerini almaması ve yıpranma payının hak görülmemesi, Veteriner Hekimlik mesleğinin mücadele gücünü azaltmaktadır.

Elbet bir gün mesleğimizin hak ettiği değeri göreceğini ve bu şekilde yapbozun en önemli parçaları için daha etkin mücadele gücümüzün artacağı günleri umut ederek bütün meslektaşlarımızın Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutluyoruz.

Serkan ALPÖZEN

Başkan

Muğla Veteriner Hekimleri Odası

Yönetim Kurulu Adına